Nghệ Danh : Quỳnh My
Khu : TRần Duy Hưng_Hà nội
Giá : 300k/ 1 Shot
PHONE: 0168.2279.611


pass : bạn ATM

goihang2017.blogspot.com