Hướng dẫn làm bằng đại học đến các khu vực thích hợp của nghiên cứu một tuần trước khi thử nghiệm. Vì vậy bạn nên không chỉ đưa những câu trả lời cho riêng bạn mà bạn nên dự kiến nhóm dự án của họ, không phải vì bạn là đứa trẻ lười biếng, nhưng bởi vì họ biết bạn không có kỳ thi đầu tiên và họ đang đánh giá bạn. Các kỳ thi làm bằng giá rẻ đầu tiên của một học kỳ có thể thực hiện hoặc phá vỡ lớp của mình đi về phía trước, vì vậy tôi có nghĩa là, không lộn xộn này lên.
[/color]
lam bang cap [/color]
[/color]