Chuyên cung cấp các loại gioăng phớt chính hãng : NOK, SKF, FBJ,NB

Liên hệ : 0916886642 – Ngọc Anh

SC SB 6X16X7, SC SB 7X18X7, SC SB 7X20X7, SC SB 8X18X7, SC SB 8X18X9, SC SB 8X22X7, SC SB 9X22X7, SC SB 10X20X7, SC SB 10X21X8, SC SB 10X22X8, SC SB 10X25X7, SC SB 10X26X8, SC SB 10X28X8, SC SB 10X30X7, SC SB 11X22X7, SC SB 11X25X7, SC SB 11X30X7, SC SB 12X22X7, SC SB 12X25X7, SC SB 12X28X7, SC SB 12X30X9, SC SB 12X32X6, SC SB 13X25X7, SC SB 13X28X7, SC SB 13X30X8, SC SB 14X24X6, SC SB 14X25X7, SC SB 14X28X7, SC SB 14X32X9, SC SB 15X24X7, SC SB 15X25X7, SC SB 15X28X7, SC SB 15X30X7, SC SB 15X32X7, SC SB 15X32X9, SC SB 15X34X10, SC SB 15X35X7, SC SB 15X35X8, SC SB 15X37X7, SC SB 16X26X7, SC SB 16X28X6, SC SB 16X28X7, SC SB 16X30X7, SC SB 16X32X8, SC SB 16X35X9, SC SB 17X28X7, SC SB 17X30X6, SC SB 17X30X7, SC SB 17X30X8, SC SB 17X32X7, SC SB 17X32X8, SC SB 17X35X6, SC SB 17X35X7, SC SB 17X35X8, SC SB 17X38X7, SC SB 17X40X8, SC SB 17X40X10, SC SB 18X30X7, SC SB 18X30X8, SC SB 18X32X9, SC SB 18X35X7, SC SB 18X35X8, SC SB 18X35X9, SC SB 18X38X7, SC SB 19X30X8, SC SB 19X35X8, SC SB 19X38X7, SC SB 19X38X10, SC SB 19X40X10, SC SB 20X30X7, SC SB 20X30X9, SC SB 20X32X8, SC SB 20X34X7, SC SB 20X35X7, SC SB 20X35X8, SC SB 20X36X7, SC SB 20X36X10, SC SB 20X40X7, SC SB 20X40X8, SC SB 20X40X10, SC SB 20X40X11, SC SB 20X42X10, SC SB 20X45X12, SC SB 20X47X7, SC SB 21X35X7, SC SB 22X32X7, SC SB 22X35X7, SC SB 22X35X8, SC SB 22X36X10, SC SB 22X37X8, SC SB 22X38X8, SC SB 22X38X12, SC SB 22X40X8, SC SB 22X40X10, SC SB 22X42X7, SC SB 22X42X10, SC SB 22X42X11, SC SB 23X32X7, SC SB 23X42X7, SC SB 23X42X11, SC SB 24X38X7, SC SB 24X38X8, SC SB 24X38X10, SC SB 24X40X7, SC SB 24X40X8, SC SB 24X45X7, SC SB 25X35X6, SC SB 25X37X8, SC SB 25X38X7, SC SB 25X38X8,SC SB 25X40X8, SC SB 25X40X10, SC SB 25X42X8, SC SB 25X42X10, SC SB 25X42X11, SC SB 25X44X7, SC SB 25X45X7, SC SB 25X45X8, SC SB 25X45X10, SC SB 25X45X11, SC SB 25X47X6, SC SB 25X47X7, SC SB 25X47X10, SC SB 25X48X8, SC SB 25X50X9, SC SB 25X50X12, SC SB 25X52X8, SC SB 25X52X10, SC SB 25X52X12, SC SB 26X38X8, SC SB 26X40X8, SC SB 26X42X8, SC SB 27X40X8, SC SB 27X42X8, SC SB 27X43X9, SC SB 27X47X11, SC SB 28X38X7, SC SB 28X38X8, SC SB 28X40X8, SC SB 28X42X8, SC SB 28X44X8, SC SB 28X44X11, SC SB 28X45X8, SC SB 28X48X11, SC SB 28X50X8, SC SB 28X50X10, SC SB 30X39X7, SC SB 30X40X7, SC SB 30X42X8, SC SB 30X44X9, SC SB 30X45X7, SC SB 30X45X8, SC SB 30X45X9, SC SB 30X45X11, SC SB 30X45X12, SC SB 30X46X9, SC SB 30X47X8,, SC SB 30X47X10, SC SB 30X47X12, SC SB 30X48X8, SC BC 30X48X11, SC SB 30X50X7, SC SB 30X50X8, SC SB 30X50X9, SC SB 30X50X10, SC SB 30X50X11, SC SB 30X52X7, SC SB 30X52X10, SC SB 30X55X12, SC SB 31X47X7, SC SB 31X50X8, SC SB 32X43X10, SC SB 32X44X9, SC SB 32X45X8, SC SB 32X46X8, SC SB 32X47X8, SC SB 32X48X7, SC SB 32X48X8, SC SB 32X51X10, SC SB 32X52X8, SC SB 32X52X11, SC SB 33X50X7, SC SB 33X50X8, SC SB 33X52X7, SC SB 33X56X12, SC SB 34X48X8, SC SB 34X50X7, SC SB 34X54X11, SC SB 35X47X7, SC SB 35X48X8, SC SB 35X50X7, SC SB 35X50X10, SC SB 35X50X11, SC SB 35X52X7, SC SB 35X52X8, SC SB 35X52X9, SC SB 35X52X10, SC SB 35X52X12, SC SB 35X55X8, SC SB 35X55X9, SC SB 35X55X11, SC SB 35X56X10, SC SB 35X58X9, SC SB 35X60X8, SC SB 35X60X12, SC SB 35X62X10, SC SB 35X62X12, SC SB 36X50X7, SC SB 36X50X10, SC SB 36X54X8, SC SB 37X62X12, SC SB 38X47X10, SC SB 38X50X8, SC SB 38X55X8, SC SB 38X55X9, SC SB 38X56X10, SC SB 38X58X7, SC SB 38X58X8, SC SB 38X58X11, SC SB 38X62X11, SC SB 40X52X8, SC SB 40X55X7, SC SB 40X55X8, SC SB 40X55X9, SC SB 40X55X10, SC SB 40X56X8, SC SB 40X58X7, SC SB 40X58X8, SC SB 40X60X8, SC SB 40X60X10, SC SB 40X60X12, SC SB 40X62X7, SC SB 40X62X8, SC SB 40X62X11, SC SB 40X62X12, SC SB 40X65X10, SC SB 40X65X12, SC SB 40X65X14, SC SB 42X55X9, SC SB 42X58X10, SC SB 42X60X9, SC SB 40X60X12, SC SB 42X62X10, SC SB 42X65X9, SC SB 42X65X12, SC SB 43X52X10, SC SB 43X60X10, SC SB 44X56X7, SC SB 45X60X7, SC SB 45X60X9, SC SB 45X61X9, SC SB 45X62X10, SC SB 45X62X12, SC SB 45X65X10, SC SB 45X65X12, SC SB 45X68X9, SC SB 45X68X10, SC SB 45X68X12, SC SB 45X70X12, SC SB 45X70X14, SC SB 45X72X10, SC SB 45X72X12, SC SB 46X65X9, SC SB 47X70X12, SC SB 48X62X9, SC SB 48X65X9, SC SB 48X68X10, SC SB 48X70X9, SC SB 48X70X12, SC SB 50X64X10, SC SB 50X65X9, SC SB 50X68X9, SC SB 50X68X10, SC SB 50X70X10, SC SB 50X70X12, SC SB 50X72X9, SC SB 50X72X10, SC SB 50X72X12, SC SB 50X72X13, SC SB 50X74X12, SC SB 50X80X10, SC SB 50X80X12, SC SB 50X80X14, SC SB 51X62X7, SC SB 52X70X9, SC SB 52X72X10, SC SB 52X75X9, SC SB 52X75X12, SC SB 54X72X12, SC SB 54X82X10, SC SB 55X70X9, SC SB 55X72X9, SC SB 55X78X9, SC SB 55X78X12, SC SB 55X80X12, SC SB 55X85X14, SC SB 56X78X12, SC SB 57X78X10, SC SB 58X75X9, SC SB 58X80X9, SC SB 58X80X12, SC SB 60XX75X9, SC SB 60X75X10, SC SB 60X78X9, SC SB 60X80X10, SC SB 60X80X12, SC SB 60X82X9, SC SB 60X82X12, SC SB 60X85X12, SC SB 60X90X14, SC SB 62X80X9, SC SB 62X85X9, SC SB 65X85X12, SC SB 60X90X14, SC SB 62X80X9, SC SB 62X85X9, 62X85X12, SC SB 63X80X9, SC SB 63X85X12, SC SB 65X82X10, SC SB 65X82X12, SC SB 65X85X10, SC SB 65X85X12, SC SB 60X88X12, SC SB 65X90X10, SC SB 65X90X12, SC SB 65X90X13, SC SB 65X95X12, SC SB 65X95X14, SC SB 66X86X10, SC SB 67X90X10, SC SB 68X90X12, SC SB 68X95X13, SC SB 70X88X12, SC SB 70X90X10, SC SB 70X90X12, SC SB 70X92X12, SC SB 70X95X13, SC SB 70X100X10, SC SB 70X100X14, SC SB 71X95X13, SC SB 72X100X12, SC SB 75X100X13X, SC SB 75X105X12, SC SB 75X105X15, SC SB 80X100X9, SC SB 80X100X10, SC SB 80X100X13, SC SB 80X105X13, SC SB 80X115X15, SC SB 82X105X13, SC SB 85X105X15, SC SB 85X110X13, SC SB 85X120X15, SC BS 88X115X13, SC SB 90X110X13, SC SB 90X115X13, SC SB 90X115X15, SC SB 90X120X13, SC SB 90X125X15, SC SB 90X130X13, SC SB 95X115X13, SC SB 95X120X13, SC SB 95X125X14,SC SB 95X130X15, SC SB 98X12015, SC SB 100X120X12, SC SB 100X120X13, SC SB 100X125X13, SC SB 100X125X15, SC SB 100X130X13, SC SB 100X130XX15, SC SB 100X130X15, SC SB 105X125X15, SC SB 105X130X13, SC SB 105X135X14, SC SB 105X140X15, SC SB 110X140X15, SC SB 110X 140X14, SC SB 110X140X14, SC SB 110X140X15, SC SB 110X140X15, SC SB 110X145X14, SC SB 110X145X15, SC SB 112X145X14, SC SB 115X145X14, SC SB 115X150X16, SC SB 120X140X13, SC SB 120X150X14, SC SB 125X155X14, SC SB 125X160X16, SC SB 128X153X18, SC SB 130X1604.

Liên hệ : 0916886642 – Ngọc AnhTC TB 7X20X7, TC TB 8X22X7, TC TB 8X25X8, TC TB 8X34X8, TC TB 9X22X7, TC TB 9X28X8, TC TB 10X20X7, TC TB 10X25X7, TC TB 10X28X8, TC TB 11X25X7, TC TB 11X30X10, TC TB 12X22X7, TC TB 12X23X8, TC TB 12X25X7, TC TB 12X28X7, TC TB 12X30X9, TC TB 12X32X7, TC TB 13X25X7, TC TB 13X28X7, TC TB 13X30X8, TC TB 14X25X7, TC TB 14X28X7, TC TB 14X28X7, TC TB 14X32X9, TC TB 15X25X7, TC TB 15X30X7, TC TB 15X30X10, TC TB 15X32X9, TC TB 15X32X9, TC TB 15X35X7, TC TB 15X35X8, TC TB 16X26X7, TC TB 16X28X7, TC TB 16X30X7, TC TB 16X35X9, TC TB 17X28X6, TC TB 17X30X7, TC TB 17X30X8, TC TB 17X32X7, TC TB 17X32X8, TC TB 17X35X7, TC TB 17X35X8, TC TB 17X30X10, TC TB 17X38X7, TC TB 17X40X9, TC TB 18X30X8, TC TB 18X32X7, TC TB 18X35X8, TC TB 18X35X9, TC TB 18X38X7, TC TB 19X35X7, TC TB 19X35X8, TC TB 19X36X7, TC TB 19X38X7, TC TB 19X38X10, TC TB 20X30X7, TC TB 20X32X6, TC TB 20X32X8, TC TB 20X24X7, TC TB 20X35X7, TC TB 20X35X8 TC TB 20X35X10, TC TB 20X36X7, TC TB 20X37X7, TC TB 20X37X9, TC TB 20X37X10, TC TB 20X38X7, TC TB 20X40X7, TC TB 20X40X8, TC TB 20X40X9, TC TB 20X40X10, TC TB 20X40X11, TC TB 20X42X8, TC TB 20X44X12, TC TB 20X45X8, TC TB 20X45X12, TC TB 21X38X8, TC TB 21X40X7, TC TB 22X35X8, TC TB 22X38X8, TC TB 22X40X11, TC TB 22X42X7, TC TB 22X42X10, TC TB 22X42X11, TC TB 23X42X11, TC TB 24X38X8, TC TB 24X38X10, TC TB 24X40X8, TC TB 24X45X7, TC TB 24X45X10, TC TB 25X35X6, TC TB 25X38X7, TC TB 25X38X8, TC TB 25X40X7, TC TB 25X40X8, TC TB 25X40X10, TC TB 25X42X8, TC TB 25X42X11, TC TB 25X45X7, TC TB 25X45X8, TC TB 25X45X10, TC TB 25X45X11, TC TB 25X45X12, TC TB 25X46X7, TC TB 25X47X7, TC TB 25X47X8, TC TB 25X48X7, TC TB 25X49X12, TC TB 25X50X12, TC TB 25X50X14, TC TB 25X52X10, TC TB 26X38X7, TC TB 26X40X7, TC TB 26X40X8, TC TB 26X40X9, TC TB 26X42X8, TC TB 26X48X11, TC TB 26X52X8, TC TB 27X42X11, TC TB 27X47X11, TC TB 28X40X8, TC TB 28X42X7, TC TB 28X42X8, TC TB 28X44X8, TC TB 28X44X11, TC TB 28X45X8, TC TB 28X45X11, TC TB 28X47X7, TC TB 28X47X8, TC TB 28X48X8, TC TB 28X48X11, TC TB 29X45X9, TC TB 30X42X8, TC TB 30X44X7, TC TB 30X45X8, TC TB 30X45X11, TC TB 30X46X7, TC TB 30X46X9, TC TB 30X46X10, TC TB 30X47X8, TC TB 30X47X10, TC TB 30X48X7, TC TB 30X48X10, TC TB 30X48X11, TC TB 30X50X7, TC TB 30X50X8, TC TB 30X50X11, TC TB 30X50X13,TC TB 30X52X8, TC TB 30X52X11, TC TB 30X52X12, TC TB 30X55X12, TC TB 30X55X14, TC TB 31X45X9, TC TB 32X45X8, TC TB 32X48X8, TC TB 32X52X8, TC TB 32X52X11, TC TB 32X54X10, TC TB 33X44X8, TC TB 33X50X11, TC TB 34X52X11, TC TB 34X54X11, TC TB 35X48X8, TC TB 35X50X7, TC TB 35X50X8, TC TB 35X50X12, TC TB 35X52X7, TC TB 35X52X8, TC TB 35X52X9, TC TB 35X52X11, TC TB 35X52X12, TC TB 35X60X12, TC TB 35X60X14, TC TB 35X62X12, TC TB 36X58X12, TC TB 37X53X7, TC TB 38X50X8, TC TB 38X55X8, TC TB 38X55X9, TC TB 38X58X7, TC TB 38X58X8, TC TB 38X58X11, TC TB 38X58X13, TC TB 38X60X11, TC TB 38X62X9, TC TB 38X62X11, TC TB 40X52X8, TC TB 40X55X8, TC TB 40X55X9, TC TB 40X56X10, TC TB 40X58X8, TC TB 40X58X12, TC TB 40X60X12, TC TB 40X62X8, TC TB 40X62X11, TC TB 40X60X12, TC TB 40X63X7, TC TB 40X6510, TC TB 40X65X12, TC TB 40X65X12, TC TB 40X65X14, TC TB 40X68X11, TC TB 42X55X9, TC TB 42X60X9, TC TB 42X65X9, TC TB 42X65X12, TC TB 44X60X9

Liên hệ : 0916886642 – Ngọc Anh