xu ly chat thai cong nghiep Đây là đề án thực nghiệm xử lý rác thải thành điện năng do tổ chức TNHH Thủy Lực - Máy và tập đoàn TNHH MTV Môi trường đô thị TP Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.Theo Sở Tài nguyên Môi trường TP Hồ Chí Minh, bãi rác Gò Cát đã đóng cửa từ năm 2007 và tổng lượng rác đang chôn lấp ở đây là 5,3 triệu tấn. Trên khoảng trống bãi rác cũ, xí nghiệp Điện rác Gò Cát (được Chính phủ Hà Lan cung cấp thành lập từ năm 2001) đã hòa lưới điện nước bằng cách thu khí mê tan từ bãi rác để phát điện. Và công sở Điện lực Việt Nam đã đầu tư hệ thống hạ tầng lưới điện để hỗ trợ dân dụng này hòa vào lưới điện quốc gia. Giá bán điện của xí nghiệp này hiện đang là 7,28 cent/kw.

Phát huy kết quả đạt được, đầu năm 2017, tổ chức TNHH MTV Môi trường thị trấn thành phố đã hài hòa cùng tập đoàn TNHH Thủy Lực - Máy đề xuất với UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện Đề án thực nghiệm “xây dựng người dùng Điện - Rác Gò Cát”, chuyển hóa chất thải rắn công nghiệp thành năng lượng xanh (điện rác) với quy mô công nghiệp, nhằm hòa lưới điện nước (trung thế) 3.500V hoặc 6.600V. Khác với dự án điện rác đang có tại bãi rác Gò Cát dùng kỹ thuật Hà Lan, đề án thực nghiệm mọi người điện rác của hai Công ty tiêu dùng hoàn toàn kỹ thuật của Việt Nam do công sở TNHH Thủy Lực - Máy nghiên cứu và cung ứng.

Ông Nguyễn Gia Long, Giám đốc công sở TNHH Thủy Lực - Máy cho biết, tính cho đến thời điểm cuối tháng 6-2017, dân dụng đã xử lý 500 tấn rác thải công nghiệp, đã phát và hòa vào lưới điện nước 7MW. Ông Nguyễn Gia Long nhấn mạnh, thực chất của khoa học điện rác là chuyển hóa các vật chất từ dạng rắn sang dạng khí bằng cách nhiệt hóa trong điều kiện thiếu oxy.

Dây chuyền thứ theo công nghệ điện rác gồm nhiều phần tích hợp thành một dây chuyền hoàn thiện bao gồm ba các công đoạn xử lí nước sạch: giai đoạn xử lý tiền chế, Rác công nghiệp (hỗn hợp rác) khi tập kết về sẽ được đưa vào hệ thống máy cắt, cắt đồng đều kích thước và loại trừ kim loại có lẫn trong rác. Rác sau cắt được đưa vào sơ đồ máy ép ổn định thành viên nhiên liệu RDF; các công đoạn xử lí nước sạch khí hóa là các công đoạn xử lí nước sạch chuyển hóa nhiên liệu từ dạng rắn sang dạng khí, sản phẩm của giai đoạn này là khí tổng hợp (syngas) và than carbon (than sạch); Nguồn năng lượng xanh này được tiêu dùng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong phát điện ở giai đoạn sau cuối của kỹ thuật điện rác - giai đoạn phát điện và hòa lưới điện quốc gia. => xu ly chat thai cong nghiep

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các sở ngành và các kiến nghị của chủ đầu tư, chỉ huy buổi làm việc, bạn bè Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Chủ đầu tư cần miêu tả rõ hơn về hiệu quả kinh tế của dự án đối với các phương pháp xử lý rác khác và có nói tốt nhất cũng như hậu quả của các phương pháp; Chủ đầu tư cần tính bền vững kinh tế của dự án cũng cần tính đến nếu triển khai trên thực tế, quy mô lớn hơn; Chủ đầu tư chắc chắn hơn các cách phòng chống rò rỉ khí, phòng chống cháy nổ; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành tạo điều kiện cho dự án có kỹ thuật của Việt Nam này tiếp cận với việc xử lý các loại rác y tế, sinh hoạt; Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Khoa học và kỹ thuật hài hòa đo khí thải phát sinh tại Gò Cát vào nhiều thời điểm, các kiểu thời tiết và có đối chiếu chủ quyền với cách đo của đơn vị tự do; các sở ngành phải thành lập Hội đồng nghiệm thu để đánh giá thẩm định dự án ở cấp đô thị và trong hội đồng có mời Bộ công nghệ và kỹ thuật tham gia…
=> https://www.xulychatthaicongnghiep.n...ghiep-ran.html