Đối với một lịch trình tiêm chủng 6 trong 1 cơ bản :

- Tiêm phòng cơ bản bao gồm 3 liều 0,5ml (tiêm vào tháng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ tư, thứ tư, thứ năm hoặc thứ hai, bốn, sáu tháng) hoặc hai mũi tiêm 3, 5 tháng tuổi). - Cần ít nhất 30 ngày giữa các lần chụp.

Đối với lịch tiêm chủng kéo dài

Điều này chỉ nên được sử dụng khi con bạn đã được tiêm vắc-xin viêm gan B khi sinh và cho trẻ ở 6, 10 hoặc 14 tuần tuổi. Trong trường hợp trẻ được tiêm vắc-xin viêm gan B, vắc-xin 6 trong 1 có thể được sử dụng để thay thế vắc-xin viêm gan B, bắt đầu từ 6 tuần sau khi sinh. Viêm gan B trước 6 tuần tuổi, chỉ sử dụng vắc-xin viêm gan B!).

Đối với lịch tiêm chủng lặp lại

Nếu người mẹ đã được tiêm 3 mũi bằng vắc-xin 6 trong 1, nên tiêm ít nhất 6 tháng trước khi tiêm mũi đầu tiên và tốt nhất nên tiêm trước 1 tuổi trở lên (18 tháng).
Sau khi tiêm vắc-xin bằng hai liều vắc-xin, chị em nên lặp lại vắc-xin ít nhất 6 tháng sau lần tiêm cuối cùng, và tốt nhất nên tiêm từ 11 đến 13 tháng tuổi.
Liều lặp đi lặp lại nên được đưa ra dưới dạng khuyến nghị chính thức, và nên xem xét tiêm chủng nếu thành phần phù hợp với khuyến nghị.
tag : đánh giá vnvc