Phần mềm kế toán DX

Hơn cả tài sản SMB, các công cụ phần mềm kế toán được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn cần các mô-đun tài chính mạnh mẽ và phức tạp có thể xử lý lượng dữ liệu lớn.

Hầu hết các hệ thống tài chính & kế toán phát triển được xây dựng và tích hợp theo yêu cầu của các doanh nghiệp lớn và cung cấp ROI và bức tranh chức năng đầy đủ, thay vì chỉ dự báo ngân sách hoặc xử lý tài sản cố định. Đồng thời, các sản phẩm Phần mềm kế toán DX được thiết kế để hòa trộn trong mọi kiến ​​trúc phần mềm, loại bỏ nhu cầu trả tiền cho chức năng bổ sung. Hầu hết các sản phẩm này cũng được định giá theo báo giá, do đó họ sẽ cung cấp cho mọi doanh nghiệp chính xác những gì nó cần.


Xem thêm: sử dụng phần mềm kế toán xuất nhập khẩu

Phần mềm kế toán DX dự án - nó thường được đóng gói như một sản phẩm độc lập nhắm vào các doanh nghiệp có hoạt động định hướng dự án như các công ty xây dựng và phần mềm. Sản phẩm này thường được đóng gói với kế toán cốt lõi dựa trên chi phí và ước tính chi phí chung, nhân công, vật liệu và thiết bị, trong số những người khác. Các giải pháp kế toán dự án bao gồm các hệ thống đơn giản có thể quản lý từng dự án một hoặc các giải pháp phức tạp cho nhiều dự án đồng thời và liên quan đến nhau.

Phần mềm kế toán DX quỹ - nhắm vào các tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan chính phủ, có một bộ yêu cầu báo cáo tài chính riêng. Các tính năng bao gồm: theo dõi chi tiêu quyên góp; cấp quản lý; và các quy định của Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Chính phủ (GASB).

Phần mềm kế toán DX Quản lý hàng tồn kho - đó là một mô-đun cụ thể để quản lý hàng tồn kho. Hệ thống cho phép bạn quản lý chuyển động của sản phẩm để tránh tình trạng tồn kho quá mức hoặc thiếu hàng. Nó có các công cụ để theo dõi đơn đặt hàng, bán hàng và giao hàng. Các hệ thống kiểm kê cụ thể hơn có một công cụ để tính khấu hao cổ phiếu nếu doanh nghiệp của bạn có dòng sản phẩm có hạn sử dụng thấp.


Xem thêm:làm thế nào để tăng năng suất doanh nghiệp