Sáng 25-4, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ phối hợp với Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An và UBND huyện Yên Định tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình trình diễn gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa. Tag: bệnh thường gặp trên tôm thẻ


Vụ chiêm xuân 2018-2019, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung bộ phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An và HTX dịch vụ nông nghiệp Định Tường (Yên Định) thực hiện mô hình trình diễn gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa tại xã Định Tường. Mô hình được áp dụng gói kỹ thuật canh tác tiến tiến trong sản xuất lúa, như: Tiến hành phay đất bằng máy, san ruộng bằng phẳng trước khi cấy, sử dụng giống lúa thuần NA6 được cấy bằng máy; trong quá trình sản xuất sử dụng phân hữu cơ vi sinh, lân Lâm Thao, phân đạm vàng và vôi bột để bón cho lúa và sử dụng phun thuốc trừ cỏ kết hợp với nhổ cỏ còn sót. Tag: ky thuat nuoi tom su

Qua đánh giá kết quả thực tế cho thấy, mô hình áp dụng gói kỹ thuật canh tác tiến tiến trong sản xuất lúa có tổng chi phí 28,6 triệu đồng/ha/vụ, thấp hơn 2,7 triệu đồng/ha/vụ so với đối chứng, tổng thu nhập đạt 70,4 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn 6,5 triệu đồng/ha/vụ so với đối chứng, trừ chi phí, lợi nhuận đạt 41,8 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn 9,3 triệu đồng/ha/vụ so với đối chứng. Từ hiệu quả kinh tế đạt được, các đơn vị thực hiện mô hình đề nghị được tiếp tục xây dựng mô hình ở một số vùng trọng điểm trồng lúa của tỉnh. Tag: bệnh thường gặp trên tôm sú

Nguồn: baothanhhoa.vn/kinh-te/ap-dung-goi-ky-thuat-canh-tac-tien-tien-trong-san-xuat-lua-cho-hieu-qua-kinh-te-cao/100032.htm

View more random threads: