Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì ?Câu hỏi này xuất hiện rất thường xuyên và bài viết sẽ thông tin đến bạn tiêu chuẩn chứng chỉ iso 45001 nhằm cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về ISO 45001 cũng như những yêu cầu của tiêu chuẩn, nơi tư vấn haccp và những bước để doanh nghiệp đạt được chứng nhận.

chứng nhận ISO 45001:2018 là gì?
chứng nhận ISO 45001:2018 là việc công ty chứng nhận (đánh giá bên thứ 3) Đánh giá một tổ chức hoặc 1 tổ chức áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Nếu như công ty áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thích hợp theo các điều khoản của ISO 45001 thì doanh nghiệp chức nhận sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận ISO 45001 (chứng chỉ iso 45001).

Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì?
Theo tổ chức lao động quốc tế, mỗi ngày có hơn 7600 người chết vì tai nạn hoặc bị bệnh tật liên quan tới công việc. Đấy là lý do tại sao tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế(ISO) phát triển và ban hành tiêu chuẩn ISO 45001, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp.

Tiêu chuẩn ISO 45001 cung cấp 1 khuôn khổ để cho phép những công ty cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách phòng ngừa thương tích và / hoặc sức khỏe liên quan tới công việc cho người lao động cũng như bằng cách chủ động cải thiện hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S).

Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể tích hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 90001 và ISO 14001. ISO 45001 được chấp nhận và ứng dụng nhiều trên thế giới.

ISO 45001 được xuất bản vào tháng 3 năm 2018 chính thức thay thế OHSAS 18001, các công ty đang vận dụng OHSAS 18001 (phiên bản đã hết hạn) sẽ dần chuyển sang áp dụng ISO 45001.

ISO 45001:2018 được những tổ chức chứng nhận sử dụng cho việc Đánh giá chứng nhận thích hợp với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của 1 tổ chức.

những BƯỚC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC chứng nhận ISO 45001: 2018

xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001
Thực hiện tiêu chuẩn ISO 45001 là một nhiệm vụ đầy thách. Đầu tiên, bạn phải bắt đầu xác định các yêu cầu pháp lý liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động. Xác định phạm vi của OH & SMS; Chính sách và tiêu chí OH & S . Xác định rủi ro và cơ hội; xác định các quy trình kiểm soát hoạt động. Công ty cần lưu ý là có 1 số quy trình yêu cầu có. 1 Số quy trình sẽ được thiết lập nếu tổ chức thấy chúng cần thiết.
Tất cả những hoạt động theo ISO 45001 cần được lưu trữ lại.

những bước yêu cầu trước lúc đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001
Nhận định nội bộ – Mục đích của Đánh giá nội bộ là xác định mức độ tuân thủ OH & SMS của công ty với những yêu cầu của tiêu chuẩn. Trong quá trình Đánh giá, Tìm hiểu viên nội bộ sẽ coi xét những tài liệu, giấy tờ và quy trình để xác định điểm yếu và cung cấp thông tin về sự không phù hợp.
Xem xét của lãnh đạo – Đây là đánh giá cuối cùng về hiệu quả của Hệ thống. Lãnh đạo sẽ xem xét hiệu quả của Hệ thống, kết quả Đánh giá nội bộ. Tất cả thông tin này sẽ cho phép ban lãnh đạo đưa ra quyết định về cách cải tiến Hệ thống.
Hành động giải quyết – Sau Đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo, Doanh nghiếp ẽ có những điểm cần cải tiến. Hành động khắc phục này là công cụ tốt nhất để xử lý sự không phù hợp.

Đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001
Sau khi đã áp dụng thành công hệ thống. Doanh nghiệp có thể yêu cầu doanh nghiệp chứng nhận thực hiện Đánh giá.

Trên là những thông tin về chứng chỉ iso 45001 gửi đến bạn. Nếu có câu hỏi nào hãy nhanh tay liên hệ với good Việt Nam để được hỗ trợ nhé.

>> Xem thêm: https://chungnhanquocgia.com/chung-nhan-iso-45001