THÔNG BÁO

Về việc mở lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu

(Luật Đấu thầu số 43/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

Xem Nội dung khóa học Nghiệp vụ Đấu thầu

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được quốc dân đại hội phê chuẩn ngày 26/11/2013 có Công hiệu thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005 , Luật hiệu chính , tu bổ một số điều của các luật liên hệ đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. Cụ thể , Luật đấu thầu năm 2013 có nhiều tiến bộ vượt bực trong việc nâng cao tính công khai , phân tích minh bạch thực hiện toàn diện và hoàn toàn hoạt động đấu thầu , trong đó có gắn phân cấp với bổn phận giải trình

Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành ngày 15/8/2014

Viện Quản Lý Đào Tạo và Dạy Nghề ESC tổ chức khóa tập huấn phổ thông những điểm mới cơ bản của Luật đấu thầu năm 2013 có công dụng thi hành từ ngày 1/7/2014 và Nghị định 63/214/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về tuyển trạch nhà thầu.

thông tin về khóa học cụ thể như sau :

* Đối tượng tham dự : Cán bộ làm công tác quản lý đấu thầu trong các cơ quan nhà nước , các ban quản lý đề án , các Doanh nghiệp , các tổ chức tham vấn đấu thầu; các chủ đầu tư; bên mời thầu và các nhà thầu.

* nơi chốn tổ chức :

- Tại Hà Nội: Số 12 Linh Đàm - Hoàng liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

- Tại đơn vị của Quý cơ quan hoặc Doanh nghiệp có nhu cầu.

* Giảng viên: Các giảng viên của Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và đầu tư; Viện kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng , …

* Thời gian: 02 ngày

* Kinh phí: 800.000đ/ 1 học viên/ 1 khóa

Viện ESC sẽ báo cáo tiêu chuẩn tập huấn cụ thể đến từng học viên trong giấy báo sau khi nhận được phiếu đăng kí tham dự.

Học viên được cấp CHỨNG CHỈ bổ dưỡng NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU của Viện ESC nếu tham dự đầy đủ trong suốt thời kì khoá học và đạt yêu cầu sau khi kiểm tra , sát hạch.

thông báo về khóa học Nghiệp vụ đấu thầu xin vui lòng liên hệ: Lê Hiếu; 0915500911

Địa chỉ: Tầng 3 Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
Đại thoại +84 (4) 36419270 - Fax +84 (4) 36419719
Email: daotaoesc@gmail.com
Website: http://www.daotaonghiepvu.edu.vn -http://www.daotaoxaydung.net