Tên : Thùy Dýõng
Sinh nãm: 93
Chiều cao 1m6x
Giá : 500k/shot .
Pass : Bạn anh Tuấn
Khu : TRẦN DUY HÝNG
SÐT : 0965.505.197
<http://gaigoi2015.com/ky-su-check-h...nh-nuoc-hoa-thom-phuc-em-lam-anh-nho-ma.html>
Nghệ Danh: Linh Sắc
Số ĐT: 0963683499
Pass: Bạn Anh TÚ
Khu Vực: TRẦN DUY HÝNG
Giá: 400k/1shot
<http://gaigoi2015.com/ky-su-check-h...-nguoi-dep-cao-1m65-huu-khuon-mat-thien.html>
=====Nghệ danh: Trang Top=====
====Số ĐT: 0967.547.590====
===Pass: Bạn Anh TÚ===
==Khu Vực: TRẦN DUY HƯNG==
Giá: 400k/1shot
<http://gaigoi2015.com/ky-su-check-h...-goi-cam_-qua-dep_-qua-quyen-ru_-vu-dep.html>