1. Bạn hử sẵn sàng khóa account thứ mình?

giả dụ bạn vẽ vời tai camera360 cho nokia lumia 900 hở tử thi định trui cần khóa facebook tạm năng vĩnh viễn.

Bạn đã thực hành theo hướng dẫn sau:

Bước 1: ra biểu tượng bánh răng “Cài đặt” mót lập account

Bước 2: Tại trao diện thèm lập, phía bên quả bạn click chọn “Bảo Mật”

Bước 3: Kích chuột ra lý vị hợp lí đặng bạn khóa Facebook.

Và chả quên kích ra ô “Không dìm email từ bỏ Facebook tương lai” tốt

kết thúc việc liên kết giữa email và Facebook.

Bước 4: chọn được lưu lại tơ màng lập

Sau đại hồi thực hành quơ cạc bước trên, account Facebook mức bạn sẽ bị

khóa. Không đơn ai có dạng truy vấn cập ra facebook mực tàu bạn nữa.

Chắc chắn account mực tàu bạn sẽ thẳng tuột ở trạng thái Offline đồng thời bạn

cũng chả dìm thêm bất lạ thông tin này mực bạn phe.