dịch vụ chuyển nhà hà nội phát từ đổi thay bởi môi trường mới, mối quan tâm mới của cả hai. Từ đó không còn ai gọi tôi Donald. Tôi hiểu rằng bạn và tôi đều phải lớn, có những tình bạn dù đẹp đẽ vẫn không thể cùng ta trưởng thành.Có một đoạn ngắn năm tháng tôi mang tên Diễm. Chỉ một người duy nhất gọi tôi như vậy. Người đó từng khiến tôi nghĩ