Thông thường trong một đơn vị cuu ho giao thong tiêu chuẩn được trang bị đầy đủ các loại và các hạng xe nhằm đảm bảo giải quyết tất cả các trường hợp cứu hộ có khả năng xảy ra.

Xe cứu hộ được chia thành 3 loại chính:


Loại có nhiệm vụ cứu hộ
Loại có nhiệm vụ kéo xe
Loại có nhiệm vụ chở xe

Xe cứu hộ được chia thành các hạng sau:


Hạng nhẹ : Phục vụ các xe dưới 3 tấn
Hạng trung: Phục vụ các xe từ 3 tấn đến 8 tấn
Hạng nặng: Phục vụ các xe trên 8 tấn

Các loại hình cứu hộ

Cần phải phân biệt rõ sự khác nhau giữa việc kéo xe và cứu hộ, điều này phụ thuộc vào cấu tạo và khả năng làm việc của từng chiếc xe cứu hộ. Trong thực tế, không phải tất cả các đơn vị có dịch vụ cứu hộ giao thông đều có khả năng cứu hộ, nhiều đơn vị chỉ có khả năng kéo xe.

Kéo xe là công việc chỉ cần dùng lực thông thường của việc di chuyển xe cứu hộ để đưa chiếc xe hỏng đi. Xe cứu hộ sẽ dùng bộ cần phía sau nâng một nửa xe bị hỏng lên và kéo nó đi bằng các bánh chưa bị hỏng. Hoặc dùng xe cứu hộ có sàn để chở đi đối với các xe bị hỏng tất cả các bánh, xe bị kẹt hệ truyền động, hoặc xe dùng số tự động...