Theo thông tư số 73/2014 của Bộ GTVT quy định về thiết bị giám sát hành trình xe thì ngòai các tính năng về: lưu trữ và truyền số liệu qua mạng internet (thông tin về xe và lái xe; hành trình của xe; tốc độ vận hành của xe; số lần và thời gian dừng, đỗ xe; số lần và thời gian đóng, mở cửa xe; thời gian làm việc của lái xe)… thì thông tư số 73/2014 có bổ sung thêm quy định thiết bị giám sát hành trình phải có thêm đầu đọc thẻ từ rfidTính năng của đầu đọc thẻ RFID
- Chức năng nhận dạng tài xế được dùng duyệt y thẻ RFID, mỗi bộ sản phẩm định vị ô tô bao gồm 3 thẻ RFID (hiệp QCVN31).

- Mỗi thẻ RFID này sẽ được đơn vị dùng thiết bị cấp cho lái xe và trên đó đã lưu thông tin của người tài xế. Người lái xe có bổn phận bảo quản, giữ gìn và dùng khi lái xe.

- Để đăng nhập (bắt đầu hành trình), đăng xuất (chấm dứt hành trình) tài xế chỉ cần chạm thẻ của mình vào đầu đọc thẻ.

- Vị trí chạm thẻ trên đầu đọc là vị trí được dán logo có nhãn“ĐẦU ĐỌC THẺ RFID


- Khi chạm thẻ vào đầu đọc, đầu đọc sẽ trả lại một tiếng BÍP khi nhận được thẻ và sau đó báo nhận thêm 1 tiếng BÍP nếu Đăng nhập thành công (led driver sáng) hoặc 2 tiếng BÍP nếu đăng xuất thành công (led driver tắt).

- Thủ tục đăng nhập được diễn giải như sau:

Khi trong hệ thống chưa có tài xế nào đã đăng nhập trước đó (led driver không sáng). lái xe A quẹt thẻ, đầu đọc phát ra 1 tiếng BÍP và sau đó xuất hiện thêm 1 tiếng BÍP nữa như vậy là tài xế A đã đăng nhập thành công (led driver sáng).

Khi trong hệ thống đang có tài xế A đang lái, tức thị trước đó đăng nhập thành công (led driver sáng). lái xe B quẹt thẻ, đầu đọc phát ra 1 tiếng BÍP và sau đó xuất hiện thêm 1 tiếng BÍP nữa như vậy là tài xế B đã đăng nhập thành công (led driver sáng)(Lúc này hệ thống tự động đăng xuất cho lái xe A)

- Thủ tục đăng xuất được diễn giải như sau:

Khi trước đó lái xe A đã đăng nhập thành công vào trong hệ thống (led drver sáng) và lúc này tài xế A thực hiện quẹt thẻ qua đầu đọc, đầu đọc phát ra 1 tiếng BÍP và sau đó xuất hiện thêm 2 tiếng BÍP liền nhau như vậy là tài xế A đã đăng xuất thành công (led driver tắt).

Khi trước đó đó tài xế A đã đăng nhập thành công vào trong hệ thống (led driver sáng) và lúc này lái xe B thực hành quẹt thẻ qua đầu đọc, đầu đọc phát ra 1 tiếng BÍP và sau đó xuất hiện thêm 1 tiếng BÍP nữa như vậy hệ thống sẽ coi như tài xế A đã đăng xuất thành công (lái xe B đăng nhập thành công - led driver sáng).

- Khi lái xe thực hiện đăng nhập và đăng xuất mà không nhận được phản hồi thành công (chỉ thị led và song song nhận được BÍP + BÍP (đăng nhập) hay BÍP + BÍP + BÍP liền nhau) thì lái xe thực hành lại thủ tục cần thực hành thêm lần nữa.

- Tuyệt đối không cho mượn thẻ hoặc mượn thẻ của lái xe khác khi lái xe.